قرآن و طب- هیات تحریریه
تیم علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 

 
مدیر مسئول: دکتر عباس شیراوژن
سردبیر:  دکتر محمد حسین نیکنام
اعضا هیت تحریریه
سید عابدین حسینی آهنگری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمدحسین آیتی  عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی فتحی آشتیانی عضو هیت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود خدادوست عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهدی مصری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیعه الله
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاجی ابوالقاسم
اکبر فتوحی عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
فروزان کریمی عضو هیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
روح الله علی نژاد عمران عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

غلامرضا عسگری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


 

نشانی مطلب در وبگاه قرآن و طب:
http://quranmed.com/find.php?item=1.149.13.fa
برگشت به اصل مطلب