قرآن و طب- زمينه های موضوعی
حیطه‌های فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
این نشریه به منظور
 • استفاده از ظرفیت قرآن و سنت برای ارایه راهکارهای تحقق و ارتقای سلامت در همه ابعاد آن؛
 • تعمیق مطالعات قرآنی در راستای ارتقای سلامت با بهره‌گیری از متخصصان حوزه سلامت و محققان حوزه علوم اسلامی و انسانی مرتبط؛
 • فراهم‌سازی بستری مناسب به منظور تحقق تولید دانش بومی؛  
 • تقویت‌ جریان مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ موسسات و مراکز علمی؛
 • تبیین علمی مفهوم طب قرآنی و عرصه‌های مطالعاتی آن؛
 • ایجاد انگیزه و بستر مناسب به منظور تعاملات علمی میان اندیشمندان و محققان در زمینه  قرآن و طب؛
 • استفاده از ظرفیت موجود در مفاهیم و آموزه‌های قرآن و سنت در جهت ارتقای سلامت در ابعاد چهارگانه آن؛
 • ارایه دستاوردهای علمی- تحقیقاتی در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و طب، اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی؛
 • کمک به بومی‌سازی و تولید علم در حوزه سلامت با بهره‌گیری از آموزه‌های دین مبین اسلام؛
 • زمینه‌سازی و ایجاد فرصت برای تبادل نظر، تضارب آرا و نقد مباحث مرتبط با حوزه طب قرآنی؛
 • انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات علمی– پژوهشی کشور؛ و
 • نقد تحقیقات موجود در حوزه مطالعات طب اسلامی  به‌منظور تعالی‌بخشی به دستاوردهای علمی این حوزه؛
اقدام به انتشار مقالات پژوهشی در ابعاد مختلف طب قرآنی می‌نماید.
نشانی مطلب در وبگاه قرآن و طب:
http://quranmed.com/find-1.148.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب