دوره 7، شماره 2 - ( 1401 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 11-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2- گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- سازمان بهزیستی کشور، تهران، ایران.
4- مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران.
5- دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). ، nafise.f.2015@gmail.com
چکیده:   (694 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت تحولگرا در سازمان بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان شریعتی  تهران می باشد.
مواد و روش ها: روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع  پیرسون و آزمون معادلات ساختاری بود. جامعه آماری استاندارد این پژوهش ، کلیه کارکنان بیمارستان شریعتی تهران می باشد. ابزار جمع آوری پرسشنامه مدیریت تحولگرا ( باس وآولیو) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (والتون 1973) می باشد که  براساس فرمول کوکران تعداد 512 نفر از کارکنان بیمارستان شریعتی تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت.  برای تجزیه و تحلیل  داده ها از آزمون همبستگی از نوع ( پیرسون) و آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است .
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت تحول گرا همبستگی مثبت و معناداری بر محیط کاری دارای ایمنی و بهداشت، فرصت رشد و امنیت، پرداخت منصفانه و کافی، قانون‌گرایی کارکنان، وابستگی اجتماعی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه ی قابلیتهای انسانی و فضای کلی زندگی کاری دارد. علاوه بر این 92 درصد واریانس کیفیت زندگی کاری توسط مدل تحقیق تبیین میشود.
نتیجه گیری: بر اساس فرضیات این پژوهش، مدیریت تحولگرا در سازمان بر کیفیت زندگی کاری، بر فرصت رشد و امنیت، بر پرداخت منصفانه و کافی، بر قانون‌گرایی، بر وابستگی اجتماعی زندگی کاری، بر یکپارچگی و انسجام اجتماعی، بر توسعه ی قابلیتهای انسانی و بر فضای کلی زندگی کاری کارکنان بیمارستان شریعتی تهران تاثیر دارد.
متن کامل [PDF 694 kb]   (609 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/2/10 | پذیرش: 1401/6/16

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.