دوره 5، شماره 4 - ( 1399 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 58-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل‌بیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول). ، a.heyrat@chmail.ir ‏
2- کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3- استادیار، گروه روانشناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
چکیده:   (2002 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی دینی بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان در ایام شیوع کرونا است.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دختران نوجوان 16 تا 18 ساله‌ی مقطع  متوسطه دوم  در سال تحصیلی 1398-99 در شهر اصفهان می‌باشد.30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب  شدند. ابزارها ‌پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک بود. داده‌های به‌دست‌آمده در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی دینی بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان تأثیر داشته است. میزان این تأثیر در افسردگی 7/24 درصد و در اضطراب 4/30 درصد بوده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج اضطراب و افسردگی دختران نوجوان اصفهان بر اساس آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی دینی در ایام شیوع کرونا کاهش یافته است.
 
متن کامل [PDF 822 kb]   (35 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/25 | پذیرش: 1399/12/25 | انتشار: 1399/12/25