دوره 5، شماره 4 - ( 1399 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 11-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2- استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول). ، s_a_baglu@yahoo.com
چکیده:   (2040 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افسردگی، سلامت روان و سرمایه‌های روان‌شناختی در بهبودیافتگان از بیماری کووید-19 می‌باشد.
مواد و روش ها: روش آماری استفاده‌شده در پژوهش حاضر تحلیل کوواریانس چند متغیره است و روش نمونه‌گیری نیز، نمونه‌گیری در دسترس است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان بهبودیافته از بیماری کووید- 19 که در استان بوشهر ساکن بودند، تشکیل داد. حجم نمونه آماری نیز 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) می‌باشد. افرادی که در گروه آزمایش قرار گرفتند 14 جلسه 90 دقیقه‌ای معنویت درمانی را گذراندند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌های افسردگی بک، سلامت روان گلدبرگ و سرمایه روان‌شناختی لوتانز استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، بین گروه‌های آزمایش و کنترل در پس‌آزمون متغیرهای افسردگی، سلامت روان و سرمایه روان‌شناختی، با کنترل پیش‌آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=P). به‌عبارت‌دیگر نتیجۀ آزمون چند متغیری، قبل از تعدیل متغیر هم تغییر (سن) با توجه به نمرۀ کلی افسردگی، سلامت روان و سرمایه روان‌شناختی در بین گروه‌های آزمایش و کنترل معنادار بود.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد معنویت درمانی، درمانی اثربخش در جهت بهبود افسردگی، سلامت روان و ارتقای سرمایه روان‌شناختی در بهبودیافتگان از بیماری کووید- 19 است.
 
متن کامل [PDF 997 kb]   (69 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/9 | پذیرش: 1399/12/17 | انتشار: 1399/12/26