Journal archive for Google Scholar Robot!

Quranmed

قرآن و طبVolume 2, Number 3 (2017-11)


بررسی تاثیر ذکر الله بر درد و اضطراب ناشی از تعویض پانسمان در بیماران دچار سوختگی
بررسی تاثیر ذکر الله بر درد و اضطراب ناشی از تعویض پانسمان در بیماران دچار سوختگی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش کارکردهای خواب در سلامت آدمی از منظر قرآن کریم
بررسی نقش کارکردهای خواب در سلامت آدمی از منظر قرآن کریم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت تغذیه کارکنان یکی ازدانشگاههای نظامی شهر تهران در ماه مبارک رمضان
بررسی وضعیت تغذیه کارکنان یکی ازدانشگاههای نظامی شهر تهران در ماه مبارک رمضان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر عوامل اجتماعی-فرهنگی برکیفیت زندگی در گروهی از سربازان: مبتنی بر آموزه‌های قرآنی
بررسی اثر عوامل اجتماعی-فرهنگی برکیفیت زندگی در گروهی از سربازان: مبتنی بر آموزه‌های قرآنی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات شنیداری آوای قرآن کریم بر درد زایمان
بررسی اثرات شنیداری آوای قرآن کریم بر درد زایمان
| [PDF-FA] | [XML] |

تدبری در آیات 3 و 4 سوره مبارکه قیامت در مقایسه اثر انگشت افراد طبیعی و ناقلین هموفیلی
تدبری در آیات 3 و 4 سوره مبارکه قیامت در مقایسه اثر انگشت افراد طبیعی و ناقلین هموفیلی
| [PDF-FA] | [XML] |

شفاء بخشی عسل در قرآن و احادیث
شفاء بخشی عسل در قرآن و احادیث
| [PDF-FA] | [XML] |

قرآن شفادهنده و عامل استقامت در برابر بیماری‌ها
قرآن شفادهنده و عامل استقامت در برابر بیماری‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles